צילום: אלבום פרטי

ראשי שדולת הגליל: ח''כ מוטי יוגב, ח''כ אייל בן ראובן וח''כ בצלאל סמוטריץ קיימו דיונים עם צוות ארגון 'לב בגליל' בראשות אופיר שיק לקידום נושאים משמעותיים הקשורים לצפון ולגליל. בראש הנושאים: העברת תקציבי עתק למיגון הצפון.

אופיר שיק אמר בתום המפגש: ''אנו שותפים למהלכים משמעותיים אשר בסופם יהיה הצפון כולו ממוגן, ותקציב חמישה מיליארד השקל הנדרשים יימצאו''.