צילום: שרון צור במשך לפחות ארבע שנים שילמה הנהלת סניף 'יש' של רשת 'שופרסל' בשיכון ד' בטבריה 1,500 שקל בכל חודש לניסים בן קדוש (49), תושב טבריה, שבפועל לא ביצע שום עבודה בסניף "רק משום שהצליח להלך אימים על הנהלת המרכול לאחר שפוטר מעבודתו". כך נטען בכתב האישום, שהוגש השבוע לבית המשפט המחוזי בנצרת.

בלי עין הרע: בגיל 68 לשלמה וז'קלין יש 18 ילדים
מהכיס שלכם: 21 מיליון שקל בשנה לפנסיות
תביעה: העירייה לקחה את כספי הביטוח שלי

בכתב האישום נטען כי הכסף שולם לו כדי שלא יגרום פרובוקציות בסניף, והוא כולל, בין היתר, סחיטה באיומים, התחזות לאדם אחר, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, החזקת סכין שלא כדין, היזק בזדון והדחה בחקירה. על התנהלותו של בן קדוש נכתב: "במעשיו אלה איים הנאשם במספר מקרים על מנהלי הסניף ועובדי 'שופרסל' בעל פה או בהתנהגות בפגיעה שלא כדין בגופם או בגוף אדם אחר, ברכושם, בפרנסתם והטיל עליהם אימה, הכל על מנת להניעם לעשות מעשה ולשלם לו כספים שאינם מגיעים לו".

בן קדוש שהיה עובד ניקיון פוטר מ'שופרסל' לפני כשמונה שנים ואחר כך הציע להנהלת הסניף את שירותיו באיסוף עגלות ואיתור עובדים לעבודות שונות. הנהלת הסניף נענתה להצעה. "בתיווכו של הנאשם", נטען בכתב האישום, "הועסק קרוב משפחתו באיסוף עגלות בסניף, וזאת באמצעות חברת כוח אדם, כאשר מדי חודש העבירה לסניף, בתיאום עם הנהלתה, שתי מעטפות - האחת עבור שכרו של קרוב המשפחה, והשנייה הכילה 1,500 שקל שיועדו עבור בן קדוש".
אלא שהוא, על פי כתב האישום, לא ביצע שום עבודה עבור הכסף שניתן לו: "במהלך תקופה של כארבע שנים לפחות לא ביצע הנאשם בפועל כל עבודה עבור 'שופרסל' או הסניף. למרות זאת, קיבל הנאשם מידי חודש כספים שמקורם בחברת 'שופרסל'.

בכתב האישום נטען עוד כי "הסדר זה התקבל על ידי מנהלי הסניף בעקבות איומים מצד הנאשם כי אם לא ישלמו לו את הכספים, לא יאפשר לסניף להתנהל 'בשקט ובבטחה'. המנהלים השונים, כל אחד בתקופתו, המשיכו לקיים את ההסדר בשל חששם מפני הנאשם ואיומיו מעת לעת לבל יפסיקו את התשלומים".מאיומים למעשים
בכתב האישום מתוארים שישה מקרים בהם בן קדוש איים בפועל על מנהלי ועובדי הסניף. כך מתואר אחד המקרים: "בעקבות כוונתו של מנהל הסניף להעסיק עובד באיסוף עגלות חשש הנאשם לגורל התשלומים שקיבל, ועל כן הגיע לסניף כשהוא נושא סכין. הנאשם איים על מנהל הסניף שיהרוג אותו, ואז שלף את הסכין".

בן קדוש, כך על פי כתב האישום, "השתדל ליצור את הרושם ששום דבר לא ירתיע אותו מלממש את איומיו, ושהוא מוכן לשלם את המחיר, במידה ולא ייענו לדרישותיו.

"במקרה אחר הגיע הנאשם לסניף, פגש במ', סגן המנהל, טען בפניו כי א' לקחה לו שעות עבודה, איים עליו כי ישרוף את הסניף וישלח אנשים שישברו את תכולתו, ישחט את א' ויישב עליה מאסר עולם, ישחט אותו, יביא לסניף אקדחים ויישב 200 שנה במאסר, הכל אם לא יתנו לו את כספו".

במקרה אחר, שמתואר בכתב האישום, עבר בן קדוש מאיומים להטרדות בפועל: "חשש הנאשם כי הסניף יחדל לשלם לו בעבור 'שירותיו', ועל כן בלילה שבין ה-5 ל-6 בדצמבר הגיע הנאשם לסניף כשהוא רעול פנים והשליך אבנים על חלון עד שזה נשבר".

בן קדוש מואשם גם בהתחזות. על פי כתב האישום, הוא קיבל קצבת נכות מביטוח לאומי, אך במקביל הוא התחזה בפני חברת כוח אדם בשם בדוי כדי שקצבת הנכות שלו לא תיפגע והמשיך לקבל את התשלומים מסניף שופרסל באמצעות חברת 'ש. ניר'. "בין ה-1 ביולי 2013 ועד למועד הגשת כתב האישום היה נציג 'ש. ניר' נפגש מידי חודש עם הנאשם וזה היה מתחזה בפניו כאדם אחר ומקבל לידיו במרמה שכר עבור 'עבודתו' בסניף של 1,500-2,000 שקל בחודש. בפועל, לא עבדו בסניף בתקופה הנדונה, לא הנאשם ולא האדם האחר האמיתי".

"ראיות טובות"
לבית המשפט הוגשה השבוע בקשת מעצר עד תום ההליכים כנגד בן קדוש, ובה נכתב: "בידינו ראיות טובות, לכאורה, להוכחת אשמתו של המשיב בעבירות המיוחסות לו, לרבות הודעות נציגי 'שופרסל', הודעת נציגי חברת כוח אדם, הקלטות, צילומי אבטחה, פלטי שיחות ומסמכים".

פרט לחוזק הראיות שבידי הפרקליטות, הבקשה למעצר עד תום ההליכים נשענת גם על תקדימים משפטיים ונאמר בה: "כבר נקבע כי העבירה של סחיטה באיומים אינה מתאימה בדרך כלל לשחרור לחלופת מעצר משום שעבירה זו נמנית על סוג העבירות שאדם יכול להמשיך ולבצע אותן גם כשהוא ספון בתוך ביתו, וכי די לו לעבריין במכשיר הטלפון כדי להמשיך לאיים ולהטיל אימה על קורבנותיו ועל עדים".

בדיון הארכת המעצר שהתקיים ביום ראשון השבוע קיבל השופט את בקשת הסנגוריה לדחיית הדיון עד ליום ראשון הבא על מנת שתוכל להספיק לעיין בחומר החקירה. הוחלט גם שהנאשם יישאר עד אז במעצר.

עו"ד יוסי רז, שמייצג את הנאשם, אמר כי אין באפשרו