צילום: שרון צור בבדיקה שערך מכון התקנים הישראלי, בהזמנת מינהל התקינה של משרד הכלכלה, בגני משחקים בבית שאן נמצא כי בעשרה גנים שונים ברחבי העיר התגלו ליקויי בטיחות במתקני המשחקים.

תחת כנפיו: גולן מגדל 200 תרנגולים בלב העיר
תביעה: "נגרמו לי קרחות בגלל ההחלקה"
הסטודנטים הערבים מוקסמים מהתרבות היהודית

רשימת הליקויים למתקנים שלא מתוחזקים כראוי כוללת ליקויים בכיסוי שטח, שברים ברכיבי המתקן, הילכדות חלקי גוף הילד, סכנת נפילה, אביזרי חיבורים בולטים, יסודות בולטים מהקרקע וחוסר הפרדה בין שטח המתקן לכביש.כפי שנמסר ממשרד הכלכלה, שבמסגרתו פועל מינהל התקינה, בפעילות שבוצעה במסגרת סמכויות מינהל התקינה נעשו פעולות פיקוח ואכיפה לפי חוק התקנים, שדורש כי מתקני משחקים לילדים יתוחזקו על ידי גורם שחויב לכך בתקן הרשמי.

בהתאם לכך, גורם המתחזק מתקני משחקים לילדים חייב שיהיה בידו 'תו תקן' ממכון התקנים הישראלי. אולם, על פי הממצאים, קיימים מתקנים ברחבי העיר אשר אינם מתוחזקים בהתאם לדרישות החוק על ידי עיריית בית שאן במשך תקופה ארוכה, דבר שעלול לסכן את הילדים המשתמשים בהם.

בשבוע שעבר ולאחר שמכון התקנים הישראלי ביצע את הבדיקות, פורסמה הודעת אזהרה לציבור המקומי מפני מסוכנות של מתקני משחקים המותקנים בשטחי העיר: "עיריית בית שאן לא פעלה בהתאם לדרישות התקן הרשמי בעניין מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול". כמו כן, נכתב כי העירייה "לא פעלה לסגירת מתקני המשחקים המסוכנים בגנים הציבוריים שבשטחה, כפי שנדרשה על ידי הממונה על התקינה, שכן שימוש במתקנים אלה עלול להיות מסוכן".עשרת גני המשחקים בהם נמצאו הליקויים הם גן ציבורי על שם יגאל אלון (ליד הספרייה ברחוב דוד רמז), גן ציבורי ברחוב רותם (פינת רחוב נוף הגלעדי), גן ציבורי ברחוב זלמן שז"ר (פינת רחוב חיים ויצמן), גן ציבורי ברחוב השקמה, גן ציבורי ברחוב בלפור (מאחורי בית 3 לילד מקלט 88), גן ציבורי ברחוב ירושלים (בשדרה הפנימית מאחורי בית מדרש יד יצחק דויד יעקב ניסים), גן ציבורי ברחוב משה דיין (פינת רחוב ירושלים הבירה), גן ציבורי ליד הגן הלאומי (מול אולמי פיקדילי, כניסה מרחוב שאול המלך 74), גן ציבורי ברחוב העמק 3 (ליד מקלט) וגן ציבורי ברחוב הרב טולדנו 10.

מעיריית בית שאן נמסר בתגובה: "לעירייה יש הסכם עם חברה לתחזוקת מתקני המשחקים בעיר. עקב חובות עבר החברה הפסיקה לתחזק את המתקנים. בשבוע שעבר העירייה הגיעה להסכם עם החברה שבמסגרתו יועבר לה השבוע תשלום ומייד לאחר מכן תכנס החברה לעבודה על מנת לתקן את הליקויים הקיימים".