צילום: תומי הרפז נדחתה תביעתה של חוקרת משטרה מהצפון נגד משרד החינוך, שסירב להכיר בתואר אקדמי במנהל עסקים אותו קיבלה משלוחה של אוניברסיטת לטביה בישראל.

טבריה: נערות מצהירות בשקר כי הן דתיות
בגיל 18: מתה הקנגורו הראשונה שנולדה בניר דוד
ק"ש: תושבים הפגינו נגד החנייה בתשלום

על פי פסק הדין, החוקרת סיימה לפני למעלה מ-10 שנים שנה תואר ראשון בשלוחה. היא הגישה לאגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך בקשה להכרה בו כשווה ערך לתואר ישראלי, על מנת לזכות בהטבות שכר.על פי פסק הדין, משרד החינוך קיים עימה ראיון אישי כארבע שנים אחר כך והחליט לדחות את בקשתה, בין היתר, משום שמצא חשד לכך שעבודת הגמר שלה לתואר לא הוכנה על ידה לאחר שנמצאה עבודה אחרת שהוגשה קודם לכן "שהייתה דומה לה במידה רבה מאוד". בנוסף, טען משרד החינוך שהיא לא מילאה פרטים רלבנטיים לקורסים שלמדה במהלך התואר ואף סירבה לענות במהלך הראיון על שאלות בנוגע לקורסים שלמדה.

על פי פסק הדין, החוקרת הגישה השגה על החלטת משרד החינוך בה טענה כי ההחלטה התקבלה שלא כדין, וביקשה מבית המשפט לעיין בה מחדש. במסגרת ההשגה טענה, בין היתר, כי במהלך הראיון היא נשאלה "שלא בצדק ובניגוד לדין שאלות על תוכן לימודיה לתואר ראשון, על אף שחלף זמן רב מאז שהללו הסתיימו". בנוסף, טענה כי כתבה את עבודת הגמר בעצמה. משרד החינוך בדק בשנית את הבקשה והחליט להשאירה על כנה.

על פי פסק הדין, החוקרת לא התייאשה והמשיכה להגיש השגות נוספות על החלטת המשרד במהלך השנים 2006 ו-2007, אך גם אלו נדחו. יחד עם זאת, משרד החינוך הסכים לערוך לה ראיון נוסף, אולם גם אחריו דחה את הבקשה, בין היתר, כי החוקרת לא ידעה לענות על קורסים ומושגי יסוד בסיסיים של התואר.

גם הפעם החוקרת לא השלימה עם ההחלטה והגישה תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת נגד משרד החינוך ומשטרת ישראל, במסגרתה שבה ודרשה לקבל את האישור להכרה בתואר. לטענתה, היא "גילתה בקיאות סבירה באשר ללימודיה והחלטת משרד החינוך בלתי סבירה, בלתי מידתית, חסרת יסוד ושגויה".
במסגרת תשובת משרד החינוך לתביעה נטען כי ההחלטה ניתנה לאחר בחינה מדוקדקת של החומר ומטעמים עניינים, "תוך איזונם ושקילתם", ולכן אין כל עילה להתערבות בהחלטה.

נשיאת בית הדין, ורד שפר, ושני נציגי ציבור דנו בטענות הצדדים והחליטו לדחות את תביעתה של החוקרת בטענה ש"החלטת משרד החינוך התבססה על נימוקים עניינים, סבירים וראויים, אשר עולים בקנה אחד עם תכלית ההליך להערכת תארים זרים".

בית הדין קבע כי מחומר הראיות שהוצגו בפניו הסיבה המרכזית של משרד החינוך לפסול את התואר של התובעת כשווה ערך לתואר ישראלי הייתה ש"היא לא עברה הליך לימודי תקין" ולא הצליחה בצורה סבירה להרחיב על קורסים מרכזיים שלמדה. כמו כן, הוא קיבל את החשד שעבודת הגמר שלה לא הוכנה על ידה. לכתבה לא נמסרה תגובה.