צילום: אבישג שאר-ישוב בג"ץ דחה את עתירתו של ראש העירייה המושעה, שמעון גפסו, שביקש לבטל את כתב האישום השני שהוגש נגדו בחודש מאי ומייחס לו עבירות של לקיחת שוחד, התנאת שוחד והפרת אמונים. גפסו טען כי נפלו פגמים בהליך הגשת כתב האישום, אך בית המשפט קבע שההליך בעניינו יימשך כרגיל. בתוך כך, החליטה הפרקליטות שלא להאשים אותו ב"פרשת השוק" ולסגור את התיק.

למרות ההשעיה, שמעון גפסו: "עדיין ראש העיר"
הטעויות של גפסו: הולך הביתה, שוב
הוועדה החליטה: גפסו מושעה מראשות העיר

כזכור, נגד גפסו הוגשו לבית המשפט המחוזי שני כתבי אישום: הראשון הוגש ב-18 ביוני 2013 ומייחס לו עבירה של לקיחת שוחד. השני הוגש ב-21 במאי 2014 ומייחס לו עבירות של לקיחת שוחד, התנאת שוחד והפרת אמונים, לגביו הוא עתר לבג"ץ וביקש לבטלו.

משפטו של גפסו בעניין כתב האישום הראשון נמצא בעיצומו ולפני שלב הסיכומים כשהוא כופר בהאשמות נגדו. בקרוב יחלו הדיונים בכתב האישום השני, שהוגש גם הוא בבית המשפט המחוזי בחיפה.בעתירתו טען גפסו כי חומר הראיות שהביא להעמדתו לדין אינו מגלה סיכוי סביר להרשעה. כמו כן, הוא טען כי במשך זמן רב לא בוצעו פעולות בתיק וכי העדויות שעל בסיסן הוגש כתב האישום אינן מאומתות ולוקות במהימנותן.

מנגד, טענה הפרקליטות כי על העתירה להידחות על הסף מאחר שטענותיו בעניין הפגמים שנפלו בהגשת כתב האישום צריכות להתברר בגדר ההליך הפלילי עצמו ולא בבג"ץ. כמו כן, טענה הפרקליטות כי הגשת כתב האישום נגד גפסו נעשתה בזהירות ולאחר שניתן אישור של פרקליט המדינה לכך.

בהחלטת בג"ץ נכתב כי לאחר עיון בעתירה ובתגובה של הפרקליטות מצא בית משפט כי על העתירה להידחות על הסף, וכי אין טעם מיוחד לבג"ץ לדון בה. הבג"ץ הסביר עוד כי הדרך להעלאת טענות בדבר פגמים שנפלו בהגשת כתב האישום היא במסגרת ההליך הפלילי. כמו כן, נטען בהחלטה כי העתירה אינה מניחה תשתית מתאימה להתערבות בהחלטה להעמיד את גפסו לדין.

גפסו אמר השבוע בתגובה: "קיבלתי באכזבה את החלטת בג"ץ. אני נמצא בתחושה שגם אני וגם עיר שלמה נענשים ללא הצדקה. מטריד שפקידים אלמונים, מסיבותיהם שלהם, יכולים להדיח בכזאת קלות ראש עירייה שנבחר על ידי הציבור. לצערי שופטי בג"ץ לא קיבלו את טענותיי ולא ראו את המגמתיות בפעילות הפרקליטות נגדי. לכן לא נותר לי אלא להוכיח את חפותי בבית המשפט".

בתוך כך, קיבלה השבוע פרקליטתו של שמעון גפסו, פנינת ינאי, מכתב מהפרקליטות שבו צוין כי בעניין "פרשת השוק" הוחלט לסגור את התיק נגד גפסו וראש לשכתו, משי סינוואני, מחוסר ראיות. גפסו ששמח לקבל את הבשורה אמר: "התיק הזה הוא עלילה מופרכת שהייתה צריכה להיגדע באיבה. סגירת התיק לאחר חמש שנים היא הרע במיעוטו. קיבלתי בתחושת הקלה את סגירת התיק, ואני מקווה שגם יתר הפרשות יסתיימו בהקדם".