צילום: אביהו שפירא בעקבות עתירה שהגישו עמותת אדם טבע ודין ותושבים מהגולן המתנגדים לקידוחי הנפט, הוציא השבוע בג"ץ צו זמני להפסקת עבודות ההכנה לחיפושי נפט בגולן. חברת 'אפק חיפושי נפט', שעתידה לבצע את הקידוחים, הודיעה כי תפסיק את העבודות ותפעל להסרתו של הצו.

קיבלו אור ירוק: קידוחי הנפט בגולן יחלו בתוך חודש
אשרי המאמין: אפי איתם מחפש נפט בגולן
אפי איתם לשוטר: 'דודי כהן יפתח לך את התחת'

הצו הוצא זמן קצר לאחר שהוועדה לתכנון ובנייה של מחוז ירושלים דחתה מיזם אחר של חברת אפק להפקת נפט באזור עמק האלה. הניצחון הזמני הזה נתן רוח גבית לתושבים המתנגדים לחיפושי הנפט בגולן, אם כי קיים הבדל עקרוני בין שני הפרויקטים. בעמק האלה מדובר בהפקת נפט מפצלי שמן ? תהליך הפקה בעייתי מבחינה סביבתית ? ואילו בגולן, על פי הצהרת אפק, החיפושים מתמקדים במציאת נפט נוזלי והפקתו בדרכים המקובלות.חברת אפק, שבראשה עומד תא"ל (מיל' )אפי איתם, הצליחה עד כה לעבור לא מעט מכשולים עד שקיבלה את האישור של הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה לקידוחי ניסיון בדרום הגולן. אחד התנאים לקבלת ההיתר היה שמדובר בקידוחי ניסיון בלבד, ואם יהיה צורך בקידוחי הפקה הם יצריכו הליך תכנוני נפרד לגמרי.
החברה כבר החלה בעבודות הכנה לקידוחים, אך העתירה לבג"ץ קטעה אותן.

בעתירה שהוגשה לבג"ץ נטען כי נפלו פגמים בהליכי התכנון של הפרויקט ובאישורם על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. על פי העתירה, חברת אפק הציגה מסמכים המעידים על הפקת נפט מפצלי שמן, ולא נפט נוזלי, בשיטה המכונה 'פראקינג', שלטענת העותרים עלולה לגרום נזקים כבדים לסביבה. בעתירה מצוטטת חוות דעתה של מינהלת הכנרת, שבה נאמר: "ברור שלא ניתן יהיה למנוע באופן מוחלט זליגה של חומרים מסוכנים מתהליך הפראקינג אל מי התהום, ומשם אל דרכי המים והנחלים הזורמים לכנרת".

מנגד הכחישה חברת אפק שהנפט, אם יימצא, יופק בשיטת הפראקינג, וטענה כי הוא יישאב בשיטות המקובלות להפקת נפט נוזלי שאינן כרוכות בפגיעה באיכות הסביבה.

עוד טענו העותרים כי המסמך הסביבתי שהכינה אפק לא יכול להוות תחליף לסקר מלא של השפעת הקידוחים. "קיים מחסור מהותי בנתונים הנוגעים להשפעות הטמונות בקידוחים למציאה או להפקה של נפט בגולן", נאמר במסמך עמדה שהגישה לבית המשפט אגודת המים 'מי גולן'. "בנסיבות בהן אנו מצויים, רב הנסתר על הגלוי לגבי ממשקי הזרימה התת קרקעית באגן הכנרת". בנוסף לכך נטען כי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ייחסה משקל שולי מדי לעמדת המשרד להגנת הסביבה, שהתנגד לקידוחים.

מחברת אפק נמסר בתגובה: "מדובר במיחזור טענות שנדחו באופן גורף על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז הצפון. בעקבות הוצאת צו ארעי נגדנו על ידי בג"ץ אנו מחויבים לעצור כל פעילות באתר עד להודעה חדשה, ופועלים להסרת הצו".