צילום: shutterstock בית המשפט לענייני משפחה בנצרת כיבד את רצונה של ילדה לעבור מחינוך אלטרנטיבי לבית ספר רגיל ואישר את המעבר, זאת למרות התנגדותו של אביה ולמרות ההסכם בין הוריה הגרושים שלפיו היא תלמד בחינוך אלטרנטיבי.

תושבים מזועזעים: "טווסים נורו למוות לנגד עינינו"
השולחן בחוף התהפך, הילד נכווה ממים רותחים
קריאות לפטר את המתרגל שהתבטא נגד צה"ל

במסגרת הסכם הגירושין נקבע בין הוריה של הילדה כי היא תהיה במשמורת ובאחריות הורית משותפת ושוויונית, וכי לא ייעשה כל שינוי חד צדדי בחינוכם ללא הסכמה הדדית של שני ההורים.

אולם כעבור כמה שנים פנתה האם אל בית המשפט וביקשה שהמשמורת תעבור לחזקתה הבלעדית, בית המשפט נעתר לבקשתה.בשנה האחרונה ביקשה הילדה מהאם לעבור וללמוד בבית ספר רגיל. האם החליטה להתחשב ברצונה ורשמה אותה לבית ספר רגיל ביישוב מגוריהן, אך כשהאב שמע על כך הוא עתר לבית המשפט לענייני משפחה בנצרת וביקש צו מניעה האוסר על הילדה את המעבר.

במסגרת העתירה טען האב כי המעבר נעשה "במחטף בטרם נשקלו כל השיקולים הראויים", ולמרות שבינו לבין האם "תמיד שררה תמימות דעים בנושא חינוך הילדים" והם סברו כי החינוך האלטרנטיבי מיטיב עם ילדיהם. לטענתו, בתם שיתפה אותו בכך שהיא מעוניינת לעבור ללמוד בבית ספר רגיל על רקע קשיים חברתיים, והאם עודדה אותה לעשות זאת במקום לסייע לה להתמודד עם הקשיים במסגרת הנוכחית.

עוד טען האב, כי לאור ההסכמים שנחתמו בינו לבין האם הוא היה בטוח שהיא תפנה אליו באופן מסודר קודם, אך נדהם לגלות כי היא נקטה במהלך חד צדדי ללא הסכמתו וידיעתו. כשנודע לו הדבר הוא פנה אל בית הספר וביקש למנוע את הרישום.

בתשובתה לעתירה טענה האם כי לאחר שביררה את העניין לעומק הגיעה למסקנה כי יש לכבד את רצונה של הבת וכי שינוי המסגרת החינוכית ייטיב עמה לא רק מבחינה חברתית אלא גם מבחינה לימודית. כמו כן נטען כי הילדה הגיעה בעצמה להחלטה, בלי שכנוע מצד האם.

השופט אסף זגורי מבית המשפט לענייני משפחה בנצרת החליט לדחות את בקשת האב, וקבע כי יש לכבד את רצון הילדה ולאפשר לה להירשם לבית ספר רגיל. "בית המשפט משוכנע כי החינוך האלטרנטיבי הנו מוסד חינוכי הולם ומתאים לצורכי הילדה באופן כללי, אך בכך אין די בנסיבות המקרה, בפרט לאור רצונה הנחוש וההחלטי", כתב השופט.