צילום: חגי אהרון רשות מקרקעי ישראל הגישה לאחרונה לבית המשפט המחוזי בנצרת תביעה בסך 11.8 מיליון שקל, נגד חברת 'דוגל ייזום והשקעות בע"מ' ונגד מושב כנף – המחזיקים ומפעילים את חוף דוגית שבגדה הצפון-מזרחית של הכנרת.

שילבה בטעות להילוך קדמי והרכב נפל לחצר
חשד: נהגת דרסה תלמיד ונמלטה
מחכים לכם בעמוד של "ידיעות העמק" בפייסבוק

במסגרת כתב התביעה, שהוגש באמצעות משרד עורכי הדין רן עמיאל, טוענת הרשות כי לנתבעים אין כל זכות להחזיק בחלק כלשהו של חוף דוגית, ששטחו נמצא בבעלות מלאה של מדינת ישראל ורשות מקרקעי ישראל. אולם למרות זאת, על פי התביעה, תפסו השניים במשך שנים ארוכות חלקים נרחבים משטח החוף – ללא כל זכות או רשות מהרשות, וללא כל תשלום – נהגו בשטח זה כאילו הוא בבעלותם, ואף ביצעו בו בנייה בלתי חוקית ענפה, גבו דמי חניה מופקעים והקימו בו מבנים מסחריים שלא כדין.בתביעה נטען כי במחצית השנייה של שנות ה-80' פלש מושב כנף לשטח חוף דוגית והקים בו מסעדה, מחסנים ואוהלים, ללא ידיעת הרשות או קבלת רשותה לכך. בגין פלישה זו, הגישה הרשות בתחילת שנות ה-90' תביעה כנגד המושב כנף, ובה דרשה מהנתבע לשלם לה דמי שימוש ראויים בגין השימוש בחוף ולפנותו. בעקבות תביעה זו שילם המושב לרשות בגין השימוש בחוף, והתחייב בפני הרשות לפנות את שטח החוף או להסדיר את השימוש בו.

כעבור שנים אחדות נחתמו בין הרשות למושב כנף הסכמי הרשאה, שבמסגרתם סוכם כי המושב יהיה רשאי להחזיק את החוף למשך שנה אחת בלבד, ולהפעיל בתקופה זו בשטח החוף, חניון אוהלים, מסעדה ומזנון.

בתום התקופה לא חודשו הסכמים אלה בידי הצדדים לתקופות נוספות, אך למרות זאת, לטענת התביעה, המשיך מושב כנף להחזיק בשטח החוף עד היום, ויחד עם חברת דוגל תפסו במקום חזקה שלא כחוק, והקימו והפעילו בו ללא תשלום וללא הסכמת הרשות מבנים מסחריים רבים – בהם גן אירועים, מתחם צימרים, מתחם מסעדה, מזנון וסופרמרקט, מתחם אוהלי אירוח ומכללה לספורט אתגרי. לנוכח זאת, טוענת הרשות בתביעתה כי כל השימוש שעשו הנתבעים בשטח החוף היה למטרת הפעלת עסקים מסחריים ולצורך הפקת רווחים כספיים ומנוגד לחוק.

עוד הוסיפה הרשות וטענה בכתב התביעה הנוכחי, כי כל המבנים שהקימו הנתבעים בשטח החוף הוקמו בניגוד לחוק ובניגוד לייעודו של שטח זה, ובלי שהנתבעים שילמו על כך כנדרש לרשות. על כן, מבקשת רשות מקרקעי ישראל לחייב את הנתבעים לשלם לה "דמי שימוש ראויים", בסך 11.8 מיליון שקל, בגין הבנייה והשימוש המסחרי שעשו בשטח, החל בשנת 2006 ועד לסוף שנת 2012.

בתביעה צוין כי בד בבד עם תביעה זו, הגישה רשות מקרקעי ישראל נגד הנתבעים תביעה נוספת, לבית המשפט השלום בנצרת, שהליכיה טרם הסתיימו, ובמסגרתה היא דורשת מהם לפנות את שטח חוף דוגית לאלתר ולהרוס את כל המבנים שבנו עליו.

חברת דוגל ומושב כנף סירבו להגיב.