צילום: שרון צור מועצת עיריית נצרת עילית אישרה השבוע ברוב קולות, תוך התעלמות מחוזר המנכ"ל ברשויות המקומיות ומדוח מבקר המדינה המיוחד, את מינויו של אורן שמיר כיועץ פוליטי לראש העירייה שמעון גפסו, וזאת בניגוד לחוות דעתה של היועצת המשפטית של העירייה, עו"ד אולגה גורדון. רוב חברי המועצה תמכו במינוי, מלבד חברת המועצה ליה שם טוב, שהתנגדה. חברי מועצה נוספים לא הצביעו ועזבו בזעם את הישיבה, ובהם חברי רשימת דו קיום, ד"ר שוכרי עוואודה ורואה החשבון חליל עודה. מהישיבה נעדר ד"ר ראיד גטאס, ששהה בחו"ל.

הכדור חוזר לבג"ץ: המועצה לא הדיחה את גפסו
צפת: לוחות זיכרון של ניצולי שואה נעקרו ממקומם
בקשה לייצוגית: "רעש בלתי נסבל בפינוי האשפה"
מחכים לכם בעמוד של "ידיעות העמק" בפייסבוק

על פי הצעת התפקיד שנתן היועץ אורן שמיר לגפסו, ייכלול התפקיד שבאחריותו ייעוץ שוטף לראש העירייה 24/7, טיפול בכל הקשור לתקשורת, ליווי במפגשים פוליטיים ארציים, מתן תגובות לתקשורת, תחזוקת קואליציה, בניית תוכנית מיתוג לעיר ועוד.לגפסו יש כבר שלושה עוזרים: מנהלת לשכתו משי סינוואני, עוזרו יעקב גולדברג והיועץ לענייני ערבים ג'ורג' שחאדה. שמיר יהיה עוזרו הרביעי במספר, אלא שהדבר אינו עולה בקנה אחד עם תקנות משרד הפנים בנושא. לפי ההנחיות, ראש עיריית נצרת עילית רשאי להעסיק עוזר או יועץ אישי בשכר וכן מנהל לשכה או עוזר לסגן ראש הרשות בשכר ששיעורו 40-30 אחוז משכר המנכ"ל. ההעסקה תהיה על פי אישור משרד הפנים לתקציב ולתקן ההעסקה, ובמתכונת זו תוכל העירייה להעסיק שני עובדים בלבד.

בחוזר מנכ"ל מ־4/2009 בעניין מינוי עוזר לראש הרשות המקומית, הונחו הרשויות כי מינוי עוזר או מנהל לשכה במשרת אמון ייעשה לפי תקנה 2(ב)(3), הקובעת כי לא תחול חובת מכרז פומבי בין השאר על משרה של מנהל לשכה, מזכיר אישי של ראש העירייה או מזכיר אישי של סגן ראש העירייה בשכר שאת העסקתו אישרה המועצה.

עוד הונחו הרשויות כי נדרש אישור המשרד לחוזה כחוזה מיוחד, וכי אין להעסיק עוזר או יועץ לראש הרשות באמצעות מתן חשבונית אלא על פי חוזה העסקה לשלושה חודשים בלבד, שנוסחו דומה לחוזה המקובל בשירות המדינה.

בדוח מבקר המדינה לרשויות מקומיות שפורסם לפני שנה, ביקר מבקר המדינה את התנהלותו של גפסו בנוגע להעסקת יועצים. על פי הדוח, נמצא כי בשנים 2009 ו־2010 העסיקה העירייה ארבעה עוזרים ויועצים בעלות כוללת של כ־750 אלף שקל לשנה, ובשנת 2011 העסיקה חמישה עוזרים ויועצים בעלות כוללת של כ־918 אלף שקל.

בדוח נכתב כי משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העסקתם של ארבעה וחמישה עוזרים ויועצים אישיים לראש העירייה בהיקף כספי שבין כ־750 אלף שקל ל־918 אלף שקל בשנים 2009־2011, שלא לפי חוזרי מנכ"ל המאפשרים לו למנות שני עוזרים או שני יועצים בלבד. בגלל עלות העסקתם המופרזת של היועצים, הוטלו על העירייה הוצאות כספיות גדולות.

משרד מבקר המדינה העיר למשרד הפנים על כך שהאחרון אישר חוזי בכירים ליועצים ולעוזרי ראש העירייה שלא לפי הנחיותיו בחוזרי מנכ"ל. בנוסף העיר מבקר המדינה למשרד הפנים באומרו כי ראוי שיקפיד על ביצוע הנחיותיו ויבחן את דרכי האישור של העסקת העוזרים והיועצים של ראש העירייה.שמיר למעשה חוזר לתפקידו, שכן לפני הדחתו של גפסו מראשות העיר על ידי בג"ץ שימש כיועצו הפוליטי במשך שנתיים. לטענתו לא קיבל על כך שכר, ובחודש פברואר הגיש תביעה לבית משפט השלום ברמלה כנגד עיריית נצרת עילית בדרישה לשלם לו את שכרו בשנתיים האחרונות, בסכום כולל של 107,200 שקל. בתביעתו טען שמיר כי מקור עיכוב התשלום הוא מחלוקת פנימית בעירייה וניסיון של פקידי העירייה להכשיל את ראש העירייה, וכי לו אין חלק במחלוקת הזו.

חברת המועצה ליה שם טוב, שהצביעה נגד מינויו של שמיר, אמרה השבוע: "גפסו תקף בעבר את מנחם אריאב על שהעסיק את חברת 'קו האופק' שנתנה לו ייעוץ. בזמנו הוא נלחם מלחמת חורמה בזה, והנה הוא עושה בדיוק את אותו דבר עם אורן שמיר. אלא שאז בוטלה העסקת קו האופק. גם מבקר המדינה העיר לו על זה. יש עובדי עירייה שיכולים לתת לו את השירותים הללו וחבל על בזבוז הכסף של העירייה".

אורן שמיר סירב להגיב.

ממשרד הפנים נמסר: "משרד הפנים הינו הרגולטור על ניהול כלכלי תקין של הרשויות. הוא איננו מתפקד כשוטר של הרשויות המפקח על כל צעד ופעולה שבוצעה על ידן".
מקורבים לאולגה גורדון מסרו כי "דוח מבקר המדינה הצביע על ליקוי חמור בנושא העסקת יועץ התקשורת של ראש העיר. במהלך האחרון מנסה ראש העיר לגלגל את האחריות בגין ליקוי זה על חברי המועצה החדשים, למרות שידוע לו שלהעסקת יועצים לא נדרש אישור מועצה אלא הליך של מכרז".

אולגה גורדון: "אינני עוסקת בענייני העירייה בתקשורת".

מעיריית נצרת עילית