צילום: index open אישה הגישה תביעה נגד בעלה, חמותה וגיסה, לשמירה על זכויותיה בנכסים, אולם עורך דינו של בעלה הציג טיעון מקורי: בעדה הקווקזית נהוג כי הבעל עובד ומפרנס והאישה מחנכת את הילדים ודואגת לצרכי הבית. שופט בית המשפט לענייני משפחה בטבריה (בשבתו בנצרת), אסף זגורי, קיבל את תביעת האישה ברובה וקבע כי חוק יחסי ממון בין בני זוג נועד להגן על בני זוג חלשים בסכסוכי ממון וגירושין. השופט: "זה המקום המיוחד שבו מחויב בית המשפט להגן ביתר שאת על זכויותיהן של בנות הזוג מפני קיפוח, מפני ניכוס רכוש לבני הזוג בלבד".

לא חוקי: הועברה לסבתא כי "הלכה לישון מאוחר"
מחכים לכם בעמוד של "ידיעות העמק" בפייסבוק



לבני הזוג, שאינם גרושים עדיין, שלושה ילדים שנמצאים במשמורת האם. לטענת האישה, הסיבה לפרידה היא אלימות קשה מצדו של בעלה, אולם הוא הכחיש את הדברים וטען כי האישה זנחה את הקטינים ונקטה כלפיהם אלימות. בעקבות המשבר שפקד את הצדדים הם אינם מתגוררים יחד זה למעלה משלוש שנים - והאישה נשארה להתגורר בדירה אשר רשומה על שם הוריו של בעלה.

כפי שעולה מפסק הדין שניתן לאחרונה, במרוצת נישואיהם רכשו בני הזוג ארבע דירות, ששתיים מהן נרשמו על שם האיש בלבד ושתיים נוספות על שם הוריו. בתביעה טוענת האישה כי הדירות הנן רכוש משותף, וכי רק מטעמי מס או במטרה למלט אותן משיתוף עמה, נרשמו חלקן שלא על שמה, ולכן היא זכאית למחצית הזכויות בהן. לטענתה, בעלה בנפרד מידר אותה מהתנהלותו הכלכלית ולא שיתף אותה בדבר.

הבעל טען מנגד כי הדירות אינן שייכות לו כלל אלא הן רכוש הוריו ואחיו וחלקן נרשמו על שמו מטעמים פרוצדורליים בלבד או מטעמי נוחות. לדבריו, הוריו עלו מקווקז כשהם מצוידים בכספים רבים במזומן ומכספים אלה הוא רכש בין היתר את דירת המגורים שבה גרים האישה והילדים.

עורך דינו של הבעל טען בסיכומיו: "מנקודת מבט על המנהגים והנהלים שקיימים במשפחה קווקזית, חלוקת התפקידים במשפחה כזו היא שאכן הבעל עובד ומפרנס את הבית והאישה משגיחה ומחנכת ומסדרת את הילדים ודואגת לצרכים של הבית. מנהג זה, גם אם לא נסכים איתו, הרי הוא שריר וקיים במשפחות כאלה, וזה אינו מעיד על זה שהבעל התכוון להסתיר".

השופט זגורי קיבל את תביעת האישה לבעלות על מחצית הזכויות בשלוש דירות, אך דחה את תביעתה להצהיר עליה כבעלים של מחצית מדירת הורי האיש. "זה המקום שהדיבור שוויון זכויות צריך למצוא ביטוי מעשי ואופרטיבי באמצעות קביעות שיפוטיות, בדבר שיתוף כל הנכסים שנצברו במהלך הנישואין בין בני הזוג", הבהיר השופט.
בית המשפט קבע עוד, כי לאישה זכויות גם בשני נכסי נדל"ן נוספים הרשומים על שם הבעל.