צילום: shutterstock בפסק דין שהתקבל בבית משפט השלום בתל אביב, חויב בנק הפועלים להחזיר לתושב קרית שמונה את כספו, לאחר שנקבע כי הבנק גבה ממנו כספים שלא כדין, כדי לכסות את החוב של בנו שנהרג בתאונת דרכים.

איבדה את בנה היחיד ולוותה כספים לבנות מצבה
מחכים לכם בעמוד של "ידיעות העמק" בפייסבוק

לפני כשלוש שנים נהרג הבחור הצעיר, תושב קרית שמונה, בתאונת דרכים, כשהוא בן 25 בלבד. זמן קצר לאחר המקרה הטרגי, קיבל אביו הודעה מסניף בנק הפועלים בעיר, שעליו לבוא ולהסדיר את החובות של בנו ז"ל.האב הסדיר את החוב של בנו, ואפילו לקח הלוואה לשם כך, אך מאוחר יותר, כאשר התברר לו שמבחינה חוקית הוא אינו ערב לחובו של הבן, הגיש תביעה משפטית כנגד הבנק בדרישה להחזיר לו את הכסף.

בכתב התביעה נטען: "הנתבע (בנק הפועלים) לא הסביר לו שאינו חייב לשלם, לא הסביר את זכויותיו וכי החובות אמורים להיות משולמים מנכסי העיזבון.

"נהפוך הוא, לטענת התובע הנתבע באמצעות מנהל הסניף וסגנו, הפחידו אותו ואיימו עליו שעליו לשאת במלוא החוב אחרת יידרש לשלם את החוב בתוספת ריביות".

מנגד טען בא כוח הבנק: "הנתבע טוען כי התובע שילם את חובו של בנו המנוח מרצונו, תוך שהוא נוטל הלוואת גישור, בין המועד שבו הגיע לסניף לשלם את החוב לבין מועד פירעונה של קרן ההשתלמות שלו, וזאת על מנת שלא יינזק בגין פירעון מוקדם של קרן ההשתלמות".

השופטת רחל ערקובי פסקה קיבלה את גרסת האב וגרסת אחיו של הנפטר: "מטעם הנתבע, העיד סגן מנהל הסניף, אלא שלאחר עדותו, דומני כי לא ניתן להתייחס כלל לתצהירו.

"מיד בתחילת עדותו הודיע כי אינו זוכר את המקרה כלל ועיקר, אינו זוכר את התובע ואת בנו ואינו זוכר את נסיבות ההלוואה. הסתבר לפני מתן התצהיר, כי לא ביצע כל בדיקה בחשבון, לא בדק מה היה החוב של המנוח ולא כל נתון אחר".

השופטת כתבה במסקנותיה: "אני סבורה כי הנסיבות מצביעות על כך שהופעל על התובע לחץ לשלם את חובו של המנוח, תוך מניעת מידע ממנו, כאשר לא רק שלא נאמר לו שאינו חייב לשלם את החובות משום שאינו ערב, ולא רק שלא נאמר לו כי את החובות יש לשלם רק מתוך נכסי העיזבון, אלא שאני מקבלת את עדותו של התובע ובנו בעניין זה, כי נאמר להם שאם לא ישלמו, יידרשו לשלם את מלוא החובות בריבית דריבית.

"בכך הפעיל הנתבע הפעיל לחץ בלתי הוגן על אב שכול לשלם חוב שאינו שלו, בפרק זמן קצר מאוד לאחר מות בנו, מבלי שמסר לו מידע הרלוונטי לזכויותיו, ולמערכת היחסים שבין המנוח לבין הבנק, ובינו כיורש לבין הבנק".

בסיכומו של דבר חייבה השופטת את הבנק להשיב לתובע את מלוא הסכומים ששולמו על ידו בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, אך דחתה את בקשת התביעה לפסוק גם פיצויים בגין עוגמת נפש.

בנק הפועלים לא מסר תגובה.