מבדיקה של אתר 'מיינט העמק' עולה כי כמעט כל מעברי החציה ברחובות בית שאן אינם מונגשים לאנשים עם מוגבלויות, וזאת בניגוד לחוק. על פי התקן הישראלי לנגישות, המדרכות הסמוכות למעבר החציה צריכות להיות מונמכות לגובה הכביש ולכלול מעבר עם תבליט, כדי שאנשים בכיסאות גלגלים, עיוורים וגם הורים עם עגלות תינוק יוכלו לחצות את הכביש בצורה נוחה ובטוחה. 

אולם, למרות החוק הברור, בבית שאן כמעט שלא נמצא מעבר חציה אחד על פי התקן עם התבליט המדוברת. יתרה מכך, רוב המדרכות אינן מונמכות כלל או רק צד אחד בהן מונמך (ללא תבליט) כאשר הצד השני גבוה בהרבה מגובה הכביש ואינו נגיש כלל וכלל.

מעבר חציה בבית שאן | צילום: רוני שחר

הדבר האמור הוא לגבי רחובות מרכזיים בעיר כמו רחוב הרצל, שם המדרכות נמוכות רק בצד אחד של מעבר החציה אך עדיין לא על פי התקן ואילו הצד השני אינו נגיש בכלל. גם ליד בית הספר ממלכתי גלבוע הסיפור חזר על עצמו. גם בשדרות מנחם בגין נרשמו בעיות במעברי החציה כאשר בחלקם שפת המדרכה היתה מוגבהת מהכביש משני צדיה ובחלק אחר רק צד אחד היה מונמך. הדבר חזר על עצמו ברחובות רימון, חיים וייצמן, זלמן שזר ועוד.

לפי חוק הרשויות המקומיות, "ליד כל צומת שבו רשאים הולכי רגל לחצות את הכביש, ובכל מעבר חציה מסומן - יהיו המדרכה, אי־התנועה ואבני השפה מונמכים באופן המאפשר לנכה בכיסא גלגלים לרדת מהם ולעלות עליהם בנוחות, ובשיפוע שלא יעלה על עשרה אחוז". החוק, שנכנס לתוקפו ב־1988, קובע כי מדרכות, אבני שפה ואיי־תנועה שהיו קיימים במועד כניסתו לתוקף יעברו הנמכות בתוך חמש שנים מאותו מועד, ובלבד שזה ייעשה בהזדמנות הראשונה, בעת תיקונה או שיפוצה של מדרכה קיימת.

עוד נקבע כי מדי שנה ייעשו הנמכות ב־20 אחוז לפחות מהמדרכות הקיימות, תוך מתן עדיפות למעברים שבקרבת בניינים ציבוריים. מהחוק עולה כי הרשויות המקומיות היו צריכות לסיים את ביצוע ההנמכות בכל תחומיהן עד סוף שנת 1993. בחוק נקבע גם כי שר הפנים, הממונה על ביצוע החוק, רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

יובל וגנר, יו"ר עמותת 'נגישות ישראל': "הנמכת מדרכות והנגשתן היא קריטית לאנשים עם מוגבלות בניידות וראייה. זה ההבדל בין להגיע ללא להגיע עבור אלה שמשתמשים בכיסא גלגלים, ועבור אלה שהולכים ונעזרים במקל או כלב נחייה מדובר בחובה חוקית והכרחית. עמותת נגישות ישראל מצפה לכך שהנושא יטופל, ראשית ברחובות הראשיים ושנים בהתאם לצורך האישי של התושבים בסביבת ביתם כדי לאפשר להם לצאת מהבית למכולת, לפארק ולקופת חולים".

מעיריית בית שאן נמסר בתגובה: "העירייה פועלת בחודשים האחרונים לשיפור נושא הנגשת אלמנטים תחבורתיים לבעלי מוגבלויות, בין היתר כחלק מפרויקטים תחבורתיים המבוצעים בעיר. כמו כן גוייס תקציב נוסף לטובת המשך הטיפול שיבוצע בחודשים הקרובים. עקב חשיבות הנושא אנו פועלים להשיג תקציב משמעותי נוסף כדי לבצע במשך השנה הקרובה השלמה של כל הפערים בהנגשת מעברי החציה והמדרכות בהתאם לתקן הנדרש".