מנכ"ל ארגון 'לב בגליל'  אופיר שיק (צילום: שרון צור)

ביום ראשון התכנס פורום קו העימות לישיבה מיוחדת לדון במצב מיגון הצפון אל מול המתיחות המתמשכת .מהנתונים שהוצגו עולה כי ל40% מתושבי קו העימות חסר מענה מיגון סביר.

אופיר שיק מנכ"ל ארגון 'לב בגליל', שלקח חלק בדיון, אמר בתום הכינוס: "משוואת המתח בין האחריות שלא ליצור פאניקה ובין האחריות שלא להיות שותפים למחדל, הולכת ומתעצבת באופן שונה נוכח רוחות הצפון. על כן דרישת הפורום מהממשלה היא לבנות תוכנית חומש מתוקצבת במיליארד שקל לכל שנה, אשר תוביל בהדרגתיות לסגירת הפערים בתחום המיגון וההיערכות לחירום בצפון".

עוד הוסיף שיק, שפועל בזירה הפרלמנטרית לקידום מימושה של התוכנית הלאומית לצפון על סעיפיה השונים, שהימים האחרונים חשפו ביתר שאת את מורכבות האתגר בו נמצא הצפון. "אתגר עליו אנו שבים ומתריעים מזה זמן רב", אמר שיק, "לב בגליל פועל בשיתוף עם ראשי הרשויות בפורום יישובי קו העימות והעמיד לרשותם את משאביו בפעילות מול הגורמים השונים בכנסת ומול הציבור. אנו ממשיכים לפעול בקרב מקבלי ההחלטות על מנת להעלות הילוך בכל הקשור במיגון הצפון".

מהכינוס עלתה דרישה לזירוז תהליכים להקצאת משאבים גדולים יותר במסגרת תוכנית מיגון הצפון.